υπηρεσίες εντατική αποκατάστασης

Η άρτια καταρτισμένη ομάδα μας αξιολογεί τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου ατόμου και σε συνεργασία με τους οικείους του καταρτίζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξατομικευμένης παρέμβασης που στοχεύει στην άμεση αποκατάσταση της λειτουργικότητας με τρόπο που να ταιριάζει στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του ηλικιωμένου.